"Flera medvetslösa personer hittade" – Aftonbladet på plats

Polis och räddningstjänst har larmats till ö i Vättern