”Resultatet av det här är att kvinnor kommer att dö”

Ny artikelserie i Aftonbladet om abortstriden i USA