Kent Ekeroth får 190 000 av SVT efter tvisten om järnrörsfilmen

En dom i Svea Hovrätt dömer SVT att betala ersättning samt 190 000 kronor i rättegångskostnader till den sverigedemokratiske politikern Kent Ekeroth.