Elevassistent förgrep sig på barn – får tolv års fängelse

Den 28-årige elevassistenten arbetade vid flera skolor i Västerbotten och fick via det kontakt med barn som han utnyttjade i sitt hem, på skolan och i en simhall.