Så här känner stockholmarna om klockrånen

136 klockrån under ett halvår - bara i Stockholm. Hör stockholmarnas reaktioner.