Brand i flerfamiljshus

Det brinner i ett flerfamiljhus i centrala Eksjö.
Huset är utrymt och räddningstjänsten är på plats med flera styrkor.
– Det är en omfattande brand, när vi kom dit slog lågor ut från taket och vinden, säger Fredrik Björnberg, räddningschef i beredskap Jönköpings län.