Lägger handen på domarens axel efter straffsituationen

Se situationen från Örebro–Göteborg här