Man allvarligt skadad efter kanotolycka

Påträffades livlös efter stor sökinsats