Kroganställd misshandlad av gäster

Gärningsmännen ska ha uttalat hot och visat pistol