Korpstraffen blir inte alls som man tänker sig

Ett väldigt annorlunda straffmål från korpen