Sofias värsta Kristallenminne

Kräktes i en papperskorg