Tusentals soldater sätts in i protesterna

Stökiga sammanstötningar efter fredagsbönen i Kashmir