Därför var Daniel inte vid Victorias sida

Sara Ericsson och Olivia Svensson förklarar vad prinsen egentligen höll på med när han inte närvarade vid Ingrid Alexandras konfirmation