”En räntehöjning kan bli blodig”

Börskrönikören Patricia Hedelius om riksbankschefens sits efter att Europeiska centralbanken sänkt räntan till rekordlåg nivå