Bensinkris på Haiti – demonstranter bränner däck

Bensinkrisen på Haiti har nu pågått i över tre veckor.