Hamza om mötet med kungen

Hamza Mostafa är årets Kompassros-stipendiat, här talar han på Youth 2020.