Man skjuten under natten

Skottlossningen skedde i Södra Stockholm. Ingen misstänkt är gripen