”De är en produkt av sin tid”

Nobelmuséets intendent Olof Somell om hur nobelkommittén resonerar kring prisutdelningen