Olycka på Södra länken stör Stockholmstrafiken

En olycka har inträffat med flera fordon i Hammarbytunneln i Stockholm.
Olyckan uppges ha mycket stor påverkan på trafiken.
Det är i nuläget oklart om någon har skadats.