Skönhetsdrottning fången på flygplats i Filippinerna

Hotas av utvisning till Iran