Begränsad biltrafik i förorenat Delhi

Tjock smog över Indiens huvudstad