Vasas systerskepp kan ha hittats

Skeppsvraket ska vara lika stort som regalskeppet Vasa