Lokale M-toppen petas från uppdrag

Anhölls för grov kvinnofridskränkning