Så undviker du att hamna i reafällan

Reakampanjerna ökar vilket kan lura oss att köpa mer än vad vi behöver.