Klarar du av stolutmaningen som blivit viral?

Klarar du den nya stolutmaningen?