Publicerad:

Så mycket vapen beslagtar tullen – och så kommer de in

Skjutvapenvåldet i Sverige ökar. Men hur kommer egentligen vapnen in i Sverige?

Publicerad: