Mejla

Ebba Thornéus

Reporter på Aftonbladet sedan 2016.
Kandidatexamen i Journalistik och Multimedia på Södertörns högskola.