Ni valde själva att inte agera för försvaret, S

Replik från Moderaterna om satsningen på försvarsmakten

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Man kan inte nu hänvisa till hemliga överläggningar med partier som inte ens landat, skriver Beatrice Ask.
Foto: LOTTE FERNVALL
Man kan inte nu hänvisa till hemliga överläggningar med partier som inte ens landat, skriver Beatrice Ask.

REPLIK. Det är varken att utnyttja situationen eller ohederligt att konstatera att vi har lagt förslag om försvarsbudeten 2019 som riksdagen godkänt. Det är leverans på riktigt som stärker Sveriges försvarsförmåga.

Men jag förstår Niklas Karlsson och ClasGöran Carlssons (båda S) frustration över att det egna partiet valde att inte agera alls i riksdagen med det politiska läge som råder.

Med vår budget får nu Försvarsmakten de extra resurser Överbefälhavare Bydén har begärt för perioden 2019–2021, sammanlagt 18 miljarder. Dessutom ger vi ytterligare medel till en rad andra myndigheter som till exempel Försvarets radioanstalt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Rekryteringsmyndigheten.

Det enda Socialdemokraterna har mäktat med var ett vagt löfte i valrörelsen som uppgick till mindre än hälften av de behov som Försvarsmakten redovisat.

Man kan inte nu hänvisa till hemliga överläggningar med partier som inte ens landat. Utan riksdagsbeslutet om budgeten hade vi återigen fått se neddragningar, inställda övningar och annat oklart hur länge.

Vi ska söka bred politisk samsyn i försvars- och säkerhetspolitiken. Det är en styrka för Sverige. Just nu för vi också konstruktiva samtal över blockgränserna i Försvarsberedningen inför nästa försvarsbeslut. Men bra diskussioner räcker inte.

Det måste till mer resurser för att bygga försvarsförmåga. Moderaterna har varit avgörande för att prioritera medel till försvaret här och nu, och mer kommer att behövas kommande år för att klara Sveriges säkerhetsutmaningar.


Beatrice Ask, vice ordförande i riksdagens försvarsutskott (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publicerad:

LÄS VIDARE