Debatt

Sveriges rikaste region klarar inte av vården

S: Det Moderaterna gör i Stockholm är vanvett förklätt till politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det moderatledda Region Stockholm med Irene Svenonius har i åratal prioriterat bort den offentligt drivna sjukvården. Resultaten kan skönjas i larmen från personal, de egna budgetunderlagen, kompetens som flyr, bristande patientsäkerhet och en likgiltighet inför vårdens behov, skriver Aida Hadžialić, Talla Alkurdi, Jens Sjöström och Robert Johansson.
Det moderatledda Region Stockholm med Irene Svenonius har i åratal prioriterat bort den offentligt drivna sjukvården. Resultaten kan skönjas i larmen från personal, de egna budgetunderlagen, kompetens som flyr, bristande patientsäkerhet och en likgiltighet inför vårdens behov, skriver Aida Hadžialić, Talla Alkurdi, Jens Sjöström och Robert Johansson.

DEBATT

DEBATT. Region Stockholm är i dag Sveriges rikaste region. Här är dessutom skattesatsen och skattekraften högst i landet. Befolkningen är den friskaste och invånarna är relativt unga sett till andra regioner.

Här finns landets bästa förutsättningar för att en region ska kunna leverera på sitt kärnuppdrag: Att ge vård efter behov i tid.

Samtidigt ser inte situationen ut så i dag. I stället avlöser larmen varandra.

Nyss rapporterade Dagens Nyheter om att äldre patienter på Södersjukhuset lämnats utan mat och omvårdnad och om väntetider på ett dygn. Detta efter uppsägningar.

Samtidigt rapporterar sjukhuset om att de kommer behöva minska sina personalkostnader med 200 miljoner tills 2024 om de inte får mer resurser. Det motsvarar 418 heltidsarbetare.

På Danderyds sjukhus är situationen likartad. I sjukhusets budgetunderlag beskriver ledningen hur låga kostnadsuppräkningarna riskerar att leda till ödesdigra konsekvenser om inte den politiska ledningen agerar.

Den nuvarande prognosticerade budgeten kallas orealistisk och det påtalas att en ”stor del av personalstyrkan kommer behöva reduceras för att uppnå resultatkraven”. Identiska tendenser finns på andra platser.

Från Södertälje sjukhus beskriver ledningen att neddragningarna motsvarar 150 heltidsarbetare om inte resurser tillsätts inför kommande år.

Samtidigt har sjukhusen oförändrade uppdrag sett till vårdvolymer. Utöver det ska de hantera den vårdskuld som uppkommit som ett resultat av pandemin. På Södersjukhuset innebär den att det tagit 40 år – med normal arbetsbelastning – för att kunna hantera operationsköerna.

Situationen är allvarlig. Inte minst mot bakgrund av uttalanden från den moderata regionledningen som påtalar att krisen på till exempel Södersjukhuset inte handlar om pengar.

En mentalitet som pekar på att man inte har ett intresse av att lyssna på varken sjukhusledning eller personal. I stället tycks man värdera sin egen ideologi – där vården förflyttas till dyra privata vårdmarknader – högre än patienterna. Det kan inte kallas för någonting annat än moderat vanvett förklätt till politik.

2020 gjorde Region Stockholm ett överskott på 5,6 miljarder, mycket tack vare statsbidrag från regeringen. Men stora delar av de pengar som var tänkta att hjälpa vården under den värsta krisen Sverige sett nådde aldrig verksamheterna.

Det pekar på dålig ekonomisk styrning. När Sverige står inför en vårdskuld av enorma proportioner behöver resurser tillsättas för att hantera situationen.

När sjukhusledningar och personal larmar om neddragningar, bristande patientsäkerhet och svårigheter att kunna bedriva sin kärnverksamhet har politiken misslyckats. Det går inte att gömma sig bakom sjukhuschefer vars ansvar är att hålla den extremt snäva budgetram som ansvariga politiker beslutar om.

Det moderatledda Region Stockholm har i åratal prioriterat bort den offentligt drivna sjukvården. Resultaten kan skönjas i larmen från personal, de egna budgetunderlagen, kompetens som flyr, bristande patientsäkerhet och en likgiltighet inför vårdens behov.

Socialdemokraterna lade förra året förslag om att tillsätta 312 miljoner kronor till akutsjukhusen för att de ge dem förutsättningar att klara sitt uppdrag. Förslaget röstades dock ner.

I dag skulle det utöver dessa medel även behöva tillsättas 350 miljoner kronor för att hantera den mest akuta vårdskulden.  Utöver det kommer mer satsningar att krävas för att hantera sjukhusens underskott.

Dessutom måste den nära vården prioriteras upp – husläkarjourer och vårdcentraler – och tillföras ytterligare 500 miljoner kronor. 

Det går nämligen inte att pausa en brinnande vårdskuld. I stället måste man släcka elden. Annars kommer huset brinna upp och samma eld sprida sig.

Säkra vårdbemanningen och säkra vårdplatserna för att säkra patientsäkerheten. Vård efter behov måste garanteras. Det duger inte att vänta när det larmas om att människor dör. Det anstår inte Sveriges rikaste region.


Aida Hadžialić, finansregionråd i opposition, Region Stockholm (S)
Talla Alkurdi, regionråd i opposition, Region Stockholm (S)
Jens Sjöström, regionråd i opposition, Region Stockholm (S)
Robert Johansson, personalpolitisk talesperson i opposition, Region Stockholm (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Region Stockholm

LÄS VIDARE

DEBATT M ignorerade varning om bristerna i förorten

ÄMNEN I ARTIKELN

Region Stockholm

Vård & omsorg

Irene Svenonius

Socialdemokraterna

Sjukvård

Stockholm

Moderaterna