Debatt

Även vi äldre måste få vara trygga på jobbet

PRO: Förändringarna i Las strider mot Pensionsgruppens överenskommelse

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är nödvändigt att anställningsskyddet följer med upp för dem som fortsätter jobba högre upp i åldrarna. Detta gäller också andra trygghetsregler, som regler i socialförsäkringar och i A-kassa, skriver Christina Tallberg, Jan Andersson och Ingemar Hamskär, PRO.

Foto: TT

DEBATT

DEBATT. Pensionärernas riksorganisation, PRO, ser med oro på kommande förändringar i anställningsskyddslagen, Las. Vid årsskiftet införs nya regler i Las. Lagen ses samtidigt över mot bakgrund av den så kallade januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Las kom ursprungligen till för att bland annat skydda äldre mot godtycke i arbetslivet. Vad blir effekten av ändringar i anställningsskyddet för de äldre som är och vill vara kvar i arbetslivet – och blir det riksdagen eller arbetsmarknadens parter som kommer att förändra lagen?

Äldre arbetstagare som vill förlänga sitt yrkesliv ska få bättre lagliga förutsättningar att göra det. Riksdagen har därför beslutat att den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade Las-åldern, höjs till 68 år som ett första steg.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse 2017. Syftet är att minska hindren för ett längre arbetsliv. Enligt PRO:s uppfattning är det nödvändigt att anställningsskyddet följer med upp för dem som fortsätter jobba högre upp i åldrarna. Detta gäller också andra trygghetsregler, som reglerna i socialförsäkringarna och i A-kassan.

PRO är mycket kritiskt till att pensionsåldern höjs utan att alla trygghetsregler följer med. Att det inte är fallet strider till och med mot Pensionsgruppens egen överenskommelse. Dessutom måste arbetsmiljön förbättras så att fler orkar jobba längre än vad som är fallet i dag.

Las syftade, som nämnts, till att särskilt skydda äldre arbetstagare. De regler som skulle implementera skyddet har successivt plockats bort ur lagen. En viktig del av skyddet mot godtycke och diskriminering av arbetstagare är att arbetsgivaren ska ha sakliga grunder för att avskeda eller säga upp en arbetstagare.

En osakligt grundad uppsägning eller ett avsked kan angripas med ogiltigförklaring eller skadestånd. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att det föreligger sakliga grunder. Vid ogiltigförklaring har arbetstagaren rätt att kvarstå i anställning tills tvisten är löst.

I januariöverenskommelsen anges i punkten 20 att ”lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. Samtidigt kommer lagförslag som medför lägre kostnader vid uppsägningar för arbetsgivare att läggas.

Arbetsgivaren bestämmer ensidigt utan överprövningsrätt om det föreligger sakliga grunder vid arbetsbrist. Eftersom turordningsreglerna är det enda verkningsfulla skyddet mot godtycke, som finns i lagen i dessa situationer, innebär ändringar i reglerna att anställningsskyddet uttunnas eller helt upphör.

Dessutom riskerar anställningsskyddet för arbetstagare vid ogiltigförklaring av uppsägning eller avsked falla bort på grund av samma överenskommelse.

Det är alltså detta ”anställningsskydd” som de äldre ska få med sig som det enda verkningsfulla skyddet mot godtycke, om de är kvar i arbetslivet efter möjlig pensionsålder.

De äldre som kan och vill arbeta längre för att höja sin låga inkomstpension eller av andra skäl, är inte hjälpta av att ha ett symboliskt och på innehåll nästintill tomt anställningsskydd som stöd. Samtliga trygghetssystem behöver vara verkningsfulla och följa de yrkesaktiva upp i åldrarna. Inser alla våra politiska partier det?

Christina Tallberg, ordförande, Pensionärernas riksorganisation, PRO
Jan Andersson, förste vice ordförande, Pensionärernas riksorganisation, PRO
Ingemar Hamskär, sakkunnig, Pensionärernas riksorganisation, PRO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

PRO, Pensionärernas riksorganisation

LÄS VIDARE

DEBATT Vi äldre kan arbeta – om arbetslivet tillåter

ÄMNEN I ARTIKELN

PRO, Pensionärernas riksorganisation

Las, Lagen om anställningsskydd

Pensionärer

Pension

Diskriminering

Arbetsrätt

Christina Tallberg