Vi pratar om två olika saker, Bergström

Slutreplik om vinster i välfärden

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Reepalus förslag innebär inte – som Bergströms – att avveckla välfärdsföretagen rakt upp och ner utan att genom hemsnickrade modeller göra en avveckling bakvägen, skriver debattörerna.
Reepalus förslag innebär inte – som Bergströms – att avveckla välfärdsföretagen rakt upp och ner utan att genom hemsnickrade modeller göra en avveckling bakvägen, skriver debattörerna.

DEBATT

SLUTREPLIK. Villy Bergström tar i sin replik om Reepaluutredningen upp frågan om man överhuvudtaget skall tillåta vinstdrivande bolag inom välfärden.

Här har vi en annan uppfattning eftersom vi värdesätter valfrihet, innovationskraft, effektivitet och vikten av att även skolpersonal och vårdpersonal ska kunna välja sin arbetsgivare. Men denna helt ideologiska diskussion får nog överlämnas till de politiska partierna att hantera.

Vad vi framförallt poängterade var att om man tillåter bolag i branschen måste dessa få göra vinst för att kunna möta nedgångar i efterfrågan, investeringar i framtiden, personaltrygghet med mera.

Reepalus förslag innebär inte – som Bergströms – att avveckla välfärdsföretagen rakt upp och ner utan att genom hemsnickrade modeller göra en avveckling bakvägen.

Det tär på vår heder när Bergström hävdar att våra sifferuppgifter är ”vilda överdrifter”. Vi har utgått från att en välfärdsföretagare som aldrig får göra en rörelsevinst på mer än 0–0,99 procent av omsättningen avvecklar sin verksamhet. Då försvinner 85 procent av förskolorna och 61 procent av primärvårdsmottagningarna.

I själva verket tror vi att företagarna har större krav och då blir avvecklingen av helt fungerande verksamheter ännu mer omfattande. Underlaget för dessa uppgifter år hämtade ur PWC:s kartläggning av branschen och vi tar gärna en kopp kaffe med Bergström för att gå igenom detta.

Hade Reepalus utredning varit lika klar och hederlig i sin argumentation och slutsats som Bergström det vill säga att alla välfärdsföretag borde avvecklas hade vi inte behövt skriva artikeln som främst handlar om Reepalus försök att medvetet vilseleda opinionen. Vi är för erfarna för att falla på det greppet.


Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB
Carl Bennet, ordförande Getinge AB


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE