Debatt

Inget land ska tvingas ta emot migranter

Tomas Tobé: En stor del av dem som söker sig till EU saknar asylskäl

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den nya EU-kommissionen har aviserat en ny pakt om migrationspolitiken, som ska läggas fram i närtid. Moderaterna presenterar nu några konkreta delar som den nya pakten bör bygga på.  Asylprövning bör ske vid eller utanför EU:s gränser, skriver Tomas Tobé (M).
Den nya EU-kommissionen har aviserat en ny pakt om migrationspolitiken, som ska läggas fram i närtid. Moderaterna presenterar nu några konkreta delar som den nya pakten bör bygga på. Asylprövning bör ske vid eller utanför EU:s gränser, skriver Tomas Tobé (M).

DEBATT

DEBATT. EU:s invandringspolitik har präglats av låsningar. Oförmågan att hitta hållbara lösningar har också medfört en alltför hög invandring till Sverige.

Det är därför ett genuint svenskt intresse att Europas invandringspolitik reformeras från grunden. Medlemsstaterna måste i ökad utsträckning kunna påverka volymen på sitt mottagande; Bryssel ska inte bestämma vad varje land ska ta emot.

Det är dags att välja väg i invandringspolitiken. I dag kommer ett stort antal människor, utan asylskäl eller arbetstillstånd, till Europa. Under 2018 fick exempelvis knappt 40 procent av de asylsökande i EU ett positivt beslut i första instans.

Det visar att en stor del av dem som söker sig till Europa saknar asylskäl och inte har rätt att stanna.

Med all sannolikhet står vi också inför ett ännu högre migrationstryck de kommande åren mot bakgrund av den snabba befolkningsökningen i Afrika.

Den ekonomiska migrationen tränger undan dem med asylskäl, ofta kvinnor och barn. Politiken måste därför göra större skillnad på människor som har asylskäl och dem som söker sig till Europa av ekonomiska skäl.

Den nya EU-kommissionen har aviserat en ny pakt om migrationspolitiken, som ska läggas fram i närtid. Moderaterna presenterar nu några konkreta delar som den nya pakten bör bygga på.

  • Asylprövning bör ske vid eller utanför EU:s gränser, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU. Det skulle effektivt slå undan benen för flyktingsmugglarna och minska de farliga båtresorna över Medelhavet.
  • Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns. Reformeringen av EU:s stödkontor för asylfrågor bör leda till att myndigheten får muskler och mandat att bistå medlemsstater vid yttre gräns att snabbt pröva asyl vid dessa center och se till att de som inte har asylskäl återvänder.
  • Medlemsländerna bör själva få avgöra volymen på mottagandet. Det som till stor del blockerat lösningar i invandringsfrågan är diskussionen om en tvingande omfördelning. Det är därför avgörande att medlemsländerna i ökad utsträckning kan påverka sitt mottagande. Parallellt ska det gå att bidra på andra sätt till den gemensamma invandringspolitiken, till exempel finansiellt till bistånd eller till yttre gränskontroller.
  • EU-kommissionen bör få i uppdrag att årligen utvärdera pullfaktorerna i EU:s invandringspolitik. Det vill säga de särskilda skäl som bidrar till att människor söker sig hit och hur de påverkar antalet asylsökande. I samband med utvärderingarna bör förändringar föreslås för att minska den ekonomiska migrationen till EU.
  • Fler samarbeten med tredje land. Genom ett fördjupat samarbete med länder i Afrika och Mellanöstern kan EU minska antalet asylsökande samtidigt som fler nödställda migranter får hjälp. EU bör därför initiera fler sådana samarbeten.
  • Biståndet behöver tydligare kopplas till invandringspolitiken. Den nya ”Afrikastrategi” som nu arbetas fram måste till exempel ta invandringspolitiken i beaktande. EU bör också oftare villkora bistånd med att mottagarlandet motverkar ekonomisk migration och tar emot sina egna medborgare som utvisats från andra länder.

Ska en nystart för invandringspolitiken i Europa bli framgångsrik, måste vi låsa upp de låsningar som funnits. Med dessa förslag finns möjlighet att samla brett politiskt stöd i Europa.

Min uppmaning till ansvarig kommissionär Ylva Johansson är därför att lägga fram en ny pakt om migration i den riktningen. Det skulle göra Europas invandringspolitik mer fungerande, kontrollerad och hållbar.


Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

REPLIK EU ska inte sätta sig i knät på skurkstater

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Migration

Migrationspolitik

Invandringspolitik

EU

Moderaterna

Tomas Tobé