Fastighetsägarna styr svensk bostadspolitik

Debattörerna: Utredningen om marknadshyror är ett beställningsjobb

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I vår granskningsrapport av regeringens direktiv kan vi visa att utredningen om marknadshyror är ett beställningsjobb från Fastighetsägarna, skriver Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Per Lindberg.
Foto: TT
I vår granskningsrapport av regeringens direktiv kan vi visa att utredningen om marknadshyror är ett beställningsjobb från Fastighetsägarna, skriver Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Per Lindberg.

DEBATT. Det är ingen hemlighet att det var Centerpartiet som tvingade fram utredningen om marknadshyror i nyproduktion och som snart sätter sig i sitt första möte.

I en granskningsrapport av regeringens direktiv kan vi visa att detta var ett beställningsjobb från Fastighetsägarna.

Att Fastighetsägarna generellt driver på för marknadshyror är inte konstigt, det skulle öka vinsten med 27 miljarder. Frågan är mer varför centerpartiet anser det viktigt att ta 27 miljarder från hyresgästerna och ge fastighetsägarna.

Svaret är enligt regeringen/Centerpartiet att det ska leda till lägre hyror och ökat byggande, särskilt i storstadsregionerna.

Vi kan dock visa med vetenskapliga metoder att det i stället kommer att ytterligare försvåra för vanliga människor att få tag på en hyreslägenhet.

I den nyligen genomförda utredningen om hyressättningen i nyproduktion, som direktiven refererar till, finns heller inga ledtrådar till varför marknadshyror i nyproduktion skulle leda till lägre hyror och ökat byggande.

Fastighetsägarna argumenterade dock i ett eget särskilt yttrande till utredningen att det nuvarande systemet drivit upp hyrorna och byggkostnaderna när dessa alltid tillåts lämpas över på hyresgästen.

De krävde också att en ny utredning omedelbart skulle tillsättas för att i stället ta fram ett förslag med fri hyressättning, så som nu alltså har skett.

De tankar som förs fram i Fastighetsägarnas yttrande och i direktiven är påfallande likartade. Det är uppenbart att regeringen ensidigt valt att gå på Fastighetsägarnas särskilda yttrande. Fastighetsägarnas presenterar dock inga belägg för att det nuvarande systemet drivet upp hyrorna. Vi kan i granskning visa:

  1. Det nuvarande systemet har inte drivit upp hyrorna. Vi har med statistiska metoder testat påståendet och resultatet visar att påståendet inte stämmer med verkligheten.

  2. Det nuvarande systemet har lett till lägre hyror. Både den tidigare statlig utredning och Finanspolitiska rådet konstaterar att Hyresgästföreningen har hållit tillbaka hyrorna i nyproduktion.

  3. Fri hyressättning ökar inte byggandet. Med tanke på att dagens presumtionshyror ändå i praktiken är nära marknadshyror i nivå, kommer hyran i nyproduktion endast bli marginellt högre med det nya systemet och inte kunna påverka byggandet.

  4. Fri hyressättning kan leda till en hyreschock. Idag erbjuder kommuner regelmässigt mark till hyresfastigheter till ett betydligt lägre pris än för bostadsrätter. När dagens system avskaffas och kommunerna inte längre kan garantera en lägre hyra kommer denna praktik sannolikt att upphöra.

  5. Fri hyressättning kommer underlätta inträdet för köpstarka grupper. Granskningen visar dock att när nya resursstarka grupper ges ökat tillträde kommer dessa konkurrera ut låg- och medelinkomsttagare i jakten på en bostad.

  6. Effekten på lång sikt av fri hyressättning kommer bli betydande på hyran. Reformen innebär att allt som produceras efter 2021 kommer att prissättas som nyproduktion. En fastighet som är trettio år gammal kommer alltså också i framtiden att få en marknadshyra.

Precis som i Fastighetsägarnas särskilda yttrande betonas starkt hyresgästernas intresse av överkomliga hyror och trygghet i direktiven, men också precis som i det särskilda yttrandet tillgodoser de i praktiken ensidigt fastighetsägarnas önskemål om ökad vinst.

Det finns all anledning att ställa sig frågan varför Centerpartiet valt att låta ett så uppenbart särintresse som Fastighetsägarna att diktera svensk bostadspolitik.


Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030
Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå Universitet
Per Lindberg, nationalekonom, Bostad 2030


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE