Publicerad:
Uppdaterad:

Dags att begrava den svenska självgodheten

Tomas Tobé: Vi har blivit ett avskräckande exempel

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Migrationen, kriminalpolitiken och pandemibekämpningen har alla hanterats med unika svenska strategier. Något som väckt frågor i våra grannländer och skadat vårt lands goda rykte. För vår eget bästa är det dags att vi begraver den svenska självgodheten, skriver Tomas Tobé.
Foto: TT, GETTY, POLISEN, FREDRIK WENNERLUND
Migrationen, kriminalpolitiken och pandemibekämpningen har alla hanterats med unika svenska strategier. Något som väckt frågor i våra grannländer och skadat vårt lands goda rykte. För vår eget bästa är det dags att vi begraver den svenska självgodheten, skriver Tomas Tobé.

DEBATT. Jag älskar Sverige. Jag älskar tilliten, öppenheten och friheten. Men jag är trött på den svenska självgodheten och vår regerings oförmåga att ta intryck av andra länder. De senaste åren har S-MP-regeringen återkommande valt att gå sin egen väg och samtidigt mästrat länder som agerat annorlunda.

Migrationen, kriminalpolitiken och pandemibekämpningen har alla hanterats med unika svenska strategier. Något som väckt frågor i våra grannländer och skadat vårt lands goda rykte. 

Bilden av Sverige ute i Europa är inte så entydigt positiv som många tycks tro. Självfallet finns det fortfarande en stor respekt för vår relativt starka ekonomi, vår innovationsförmåga och våra framgångsrika världsledande företag.  

Men jag har märkt att det är något som skaver. Det är inte enbart högerextrema politiker som använder Sverige som ett slagträ i debatten. I mötena med mina kollegor i Bryssel är bilden av Sverige inte enkom positiv.  

Ofta är det etablerade mittenpolitiker från olika partier som förundrat har frågat mig vad som händer i Sverige. De undrar varför just vi har så stora problem med gängbrottslighet och segregation samt hur det kommer sig att vi har tusentals fler corona-relaterade dödsfall jämfört med våra nordiska grannländer tillsammans.  

Sverige används helt enkelt som ett avskräckande exempel när det kommer till migrations- och kriminalpolitik, och på senare tid även pandemibekämpning. 

Jag säger inte att den svenska pandemibekämpningen generellt har varit felaktig. Det var bra att vi undvek att helt stänga ned samhället och att skolor och förskolor hölls öppna. Men regeringsföreträdare har ibland klampat runt som elefanter i en porslinsaffär när de påpekat att Sveriges agerande minsann bygger på expertis.

Ett påstående som underförstått betyder att alla andra länders regeringar gör fel och agerar populistiskt. 

Ett annat exempel i närtid är att Sverige kraftigt skiljer sig från vårt grannland Danmark vad gäller kriminalpolitiken. Danmark har färre problem med gängvåld, men också betydligt strängare straff och bättre förutsättningar att få brottslingar dömda. Trots förslag från oss moderater, med dansk förlaga, vägrar regeringen att göra det som krävs för att krossa gängen.

Ironiskt nog har det till slut ankommit på Danmark att sätta några av Sveriges mest brutala våldsverkare bakom lås och bom när det svenska rättssystemet har misslyckats. 

Ytterligare ett exempel är hur regeringens agerande under vårens pandemibekämpning följer samma mönster som hanteringen av migrationskrisen 2015. Även då gick Sverige sin egen väg – med generösare regelverk än många andra EU-länder och en vägran att erkänna att det faktiskt fanns en gräns för hur många asylsökande ett land klarar av att ta emot – men till slut var regeringen tvungen att dra i handbromsen när trycket blev för stort. 

Det skulle inte förvåna mig om samma sak sker inom några veckor när det gäller frågan om munskydd i kollektivtrafiken.

Sannolikheten att Sverige tillsammans med Belarus, Somalia och Jemen har rätt om munskyddens ineffektivitet och att övriga världen har fel är relativt låg. Kanske kommer vi få beskåda en ny historisk presskonferens där representanter för den rödgröna regeringen byter fot från en dag till en annan? 

Ingen har i dag facit på exakt vilka insatser för att stoppa pandemin som är mest verkningsfulla, men vi är inte betjänta av självgod arrogans. 

Regeringens oförmåga att ta intryck av andra i avgörande frågor är riskabel. Vårt rykte skadas och vårt inflytande inom EU undermineras när vi gång på gång agerar annorlunda jämfört med övriga medlemsländer. 

Sverige är ett fantastiskt land, men vi är inte exceptionella. Vi är inte överlägsna våra grannar. Vi har värre segregationsproblem, grövre brottslighet och långt högre dödstal till följd av pandemin än övriga nordiska länder. 

Nu är hög tid att regeringen tar intryck av dessa siffror och visar ödmjukhet. Det finns ingen motsättning mellan kärleken till sitt eget land och sund självrannsakan. Tvärtom är det senare en följd av det förstnämnda.

För vår eget bästa är det dags att vi begraver den svenska självgodheten. 


Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: