Våra barn drabbas av en föråldrad politik

Debattören: Se över bostadsbidraget och förhindra vårdnadstvister

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att minska lidandet hos barnen och föräldrarna behöver samhället ta ett samlat grepp och öka de förebyggande insatserna så att vi får vårdnadsfred, skriver debattören.
Foto: GETTY
För att minska lidandet hos barnen och föräldrarna behöver samhället ta ett samlat grepp och öka de förebyggande insatserna så att vi får vårdnadsfred, skriver debattören.

DEBATT. Snart blir barnkonventionen lag, men för barn till ensamstående föräldrar finns det mycket kvar att göra när det gäller förutsättningarna i samhället. Inom vissa områden ligger lagstiftning och bidragsformer efter. Mycket av dagens familjepolitik utgår från ett föråldrat tänk från tiden då mödrarna hade ensamansvar för barnen.

Två av tio familjer har en ensamstående förälder, oftast en ensamstående mamma. För årtionden sedan när familjepolitiken etablerades var barnen kvinnans egendom. Barnen bodde hos kvinnan och hon hade den lägsta inkomsten.

Sedan dess har samhället utvecklats och båda föräldrarna ska vara lika viktiga. Men så är det inte, verkligheten släpar efter.

Det här anser vi att våra politiker behöver göra:

  • Inför dubbel folkbokföring för barn till separerade föräldrar. I dag kan barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad och växelvist boende endast vara folkbokförda på en adress, hos den ena föräldern. Om samhället menar allvar med ett jämställt föräldraskap bör barn kunna vara folkbokförda på två adresser vid gemensam vårdnad. Det skulle vara en signal från samhället att alla föräldrar är lika viktiga och förväntas ta lika stort ansvar för sina barn. Det skulle då även vara möjligt för båda föräldrarna att få bostadsbidrag vid dubbel folkbokföring. I dag är signalen från samhället att det ska finnas en försteförälder och en andreförälder.

  • Se över bostadsbidraget för växelvist boende. Det bostadsbidrag vid växelvist boende som infördes 1 mars 2018 bör omprövas. Det slår hårt mot föräldrar med låg inkomst och främjar inte goda uppväxtvillkor för barnen. För en förälder (oftast en mamma) med låg inkomst och underhållsbidrag är dagens situation ett ekonomiskt hinder för att gå över till växelvist boende.

  • Se över bostadsbidraget i stort. Bostadsbidraget för ensamstående med barn bör också ses över när det gäller maxbelopp och inkomstgräns. Maxhyran som ligger till grund för beräkningen av bostadsbidrag är 5 900 kr för en tvåbarnsförälder, beloppet har inte höjts sedan 1996. Riksgenomsnittet för hyran för en liten trea (70 m²) är 6 440 kr. Ända sedan 1997 har inkomstgränserna i bostadsbidraget legat på samma nivå. Samtidigt har löner och priser stigit och en allt mindre andel har kunnat få bostadsbidrag. Bostadsbidrag går främst till ensamstående föräldrar, oftast kvinnor. Att höja bostadsbidraget för barnfamiljer skulle vara en insats som minskar barnfattigdomen och bidrar till bättre levnadsvillkor för ensamstående med barn.

  • Förebygg och förhindra vårdnadstvister. Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. En vårdnadsprocess i domstol kan behöva inledas. Svåra och långvariga konflikter mellan föräldrarna får negativa konsekvenser för barns hälsa och utveckling. Vårdnadstvister kostar också mycket pengar, både för de tvistande föräldrarna och för samhället.

För att minska lidandet hos barnen och föräldrarna behöver samhället ta ett samlat grepp och öka de förebyggande insatserna så att vi får vårdnadsfred i stället. I Finland finns en modell som skulle kunna användas i Sverige. Där kan föräldrarna välja att träffa en jurist och en psykolog i stället för att gå till domstol. Ett annat exempel är en advokatbyrå i Stockholm som med lyckat resultat har använt sig av medling som alternativ konfliktlösningsmetod.

Nu är det dags att undanröja hindren för jämställt föräldraskap för ensamstående. För ett modernt, jämställt föräldraskap för barnens bästa.

Christina Olsson, generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE