Moralism att stoppa aktier i cannabisbolag

Replik från Adrian Engström om AP7-fondens investeringar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En blomstrande global cannabisindustri har potential att bli en central komponent i omställningen till ett hållbart samhälle, skriver Adrian Engström.
Foto: TT
En blomstrande global cannabisindustri har potential att bli en central komponent i omställningen till ett hållbart samhälle, skriver Adrian Engström.

REPLIK. Nykterhetsivrarna bakom artikeln missar målet och demonstrerar sin okunskap genom att kräva stopp för sjunde AP-fondens investeringar i cannabisbolag. Det vore bättre om man slöt upp kring ett stopp för att våra gemensamma tillgångar investeras i olja och gas.

Cannabisindustrin är en av de mest expansiva näringarna globalt sett. Liberaliseringen av de lagar och regleringar som begränsat odling och användande har möjliggjort stora och angelägna forskningssatsningar. Främst i Nordamerika, men också i Skandinavien.

Studier av medicinsk cannabis visar på goda resultat vid behandling av bland annat Parkinsons sjukdom, MS och olika former av epilepsi. I USA ser man också medicinsk cannabis som en lösning på den opioidkris som nu dödar så många som 50 000 amerikaner årligen.

Aurora Cannabis och Canopy Growth Corporation är två marknadsledande aktörer som satsar enorma summor på just medicinsk forskning. Aurora har dessutom blivit närmast en folkaktie här i Sverige med över 20 000 unika ägare.

För att underlätta forskningen om medicinsk cannabis har världshälsoorganisationen WHO föreslagit FN att omklassificera cannabis i narkotikakonventionerna. Det innebär i praktiken att den inte längre bör jämföras med narkotiska preparat som exempelvis heroin och morfin.

Även i EU utvecklas nu politiken kring cannabis och så sent som i februari antog parlamentet en resolution som bland annat öppnat för att medicinsk cannabis ska omfattas av FPA-stöd, det vill säga ingå i högkostnadsskyddet.

Utöver de medicinska aspekterna är cannabis och släktingen (industri)hampa en enorm tillgång i omställningen till ett hållbart samhälle. Det går att såväl bygga hus som att framställa biodrivmedel av hampans fibrer.

En blomstrande global cannabisindustri har potential att bli en central komponent i omställningen. Låt inte okunskap och missriktad moralism stå i vägen för detta.

Det är emellertid glädjande att AP-fondernas investeringar är föremål för diskussion. Våra pensionspengar kan göra skillnad. I februari överlämnade Greenpeace 35 000 namnunderskrifter till Per Bolund med krav på att AP-fonderna ska göras fossilfria. Ett etiskt och moraliskt riktigt krav som också en majoritet av svenska folket står bakom.

Att däremot agera väktarråd och felaktigt peka ut en global framtidsbransch underlättar inte omställningsarbetet.


Adrian Engström, medlem i Partiet Vändpunkt samt gruppen Gröna aktier och fonder.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE