Invånarna litar inte på samhället längre

Debattören: Nya undersökning visar att styret i Stockholm har misslyckats totalt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ingen ska behöva leva i rädsla eller behöva stänga sin affär på grund av hot, rån och andra brott, skriver Lotta Edholm (L) med anledning av ny trygghetsmätning.
Foto: TT
Ingen ska behöva leva i rädsla eller behöva stänga sin affär på grund av hot, rån och andra brott, skriver Lotta Edholm (L) med anledning av ny trygghetsmätning.

DEBATT

DEBATT. Var femte stockholmare har det senaste året varit orolig för att utsättas för brott av något slag, en ökning med 30 procent jämfört med 2014. Det visar Stockholms stads nya trygghetsmätning.

Andelen som ofta känner oro för att utsättas för sexuella trakasserier har mer än fördubblats i hela staden.

I Rinkeby-Kista har andelen nästan tredubblats. I Spånga-Tensta är var fjärde nu orolig för att gå ut sent på kvällen. Jag räds inte att kalla det en tillitskris – och den får konsekvenser för människors möjlighet att leva fria liv.

Inte förvånande är det framförallt människor i ytterstädernas utsatta delar som bär på den absolut största oron för brott.

I Spånga-Tensta svarar nu fyra av tio, 39 procent, att de ofta känner oro för att utsättas för brott – en ökning med 34 procent. Var tredje Rinkebybo oroar sig ofta att någon närstående ska utsättas för brott.

Socialdemokraternas oförmåga att ta itu med den växande poliskrisen, där kriminella grupperingar har fått ett starkt fäste, är ett extra hårt svek mot de människor som har de tuffaste förutsättningarna.

När vi nu ser hur brottslighet tillåts sätta denna frihet på undantag, och hur polisen inte kan sätta emot tillräckligt, måste vi agera. Det skadar tilliten till samhället på ett sätt som är svårt att reparera – och regeringen men också Stockholms politiker måste ta tag i det genast. Rättsstaten är till för att vi alla ska garanteras frihet och trygghet, utan att behöva vara utlämnade till alternativa maktbasers godtycke.

Alla har rätt att kunna leva utan att anpassa livet till risken för brott. Att se till att rättssamhället fungerar är statens mest grundläggande uppgift.

Ibland hör jag att det är onödigt att fästa vikt vid människors oro. Men vad otryggheten gör är att gröpa ur tilliten mellan människor och till samhället. Det skadar oss alla. Och när brottsuppklarningen som nu är rekordlåg, och när polisen tvingas lägga ner satsningar mot gängbrottslighet i områden där utsattheten är som störst är det inte människors oro det är fel på, utan det är samhället som måste rusta upp.

Under 2016 ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige med 13 procent jämfört med året innan, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Samtidigt leder allt färre polisanmälda våldtäkter till åtal.

Polisen medger att man tvingas prioritera ned ”mindre allvarliga” brott när tunga mordutredningar istället kräver resurser. Det är ett misslyckande, och ett tecken på hur långt den rådande poliskrisen har tillåtits löpa.

Brottsligheten kan motas tillbaka genom en starkare rustad rättsstat. Det var genom fler poliser och ett stärkt rättsväsende som New York lyckades vända förslummade stadsdelar till levande och trygga sådana. Även i vårt land har vi exempel, som i Södertälje för några år sedan.

Resoluta insatser där kriminella högt upp i de brottsliga hierarkierna sätts bakom lås och bom får effekt. I Stockholm, där satsningar mot gängbrottslighet nu tvingats lägga ner på grund av resursbrist, ökar det i stället kraftigt.

Det behövs fler poliser för att stärka polisens närvaro i hela Sverige. Men i dag lämnar poliser snarare yrket. För att vända situationen måste regeringen höja polislönerna och förbättra arbetsmiljön, stärka lagstiftningen kring poliser och andra blåljusyrken som utsätts för våld och hot i tjänsten. Under tiden måste kommunerna anställa trygghetsvakter som kan avlasta polisen och arbeta trygghetsskapande.

Ingen ska behöva leva i rädsla eller behöva stänga sin affär på grund av hot, rån och andra brott.

Vi kan öka tryggheten och människors tillit. Förtroendet för rättsstaten kan upprättas. Men det kräver ett politiskt ansvarstagande som måste vara resolut. Det  handlar om varje människas rätt till frihet och trygghet.


Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholms stad (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE