Debatt

Gatubarnen behöver sättas i låsta boenden

Debattören: Gruppen är här illegalt – att satsa på stödverksamhet är fel väg att gå

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Antalet platser på Statens institutionsstyrelse behöver öka och processen att kunna placera ungdomar där måste gå snabbare. Notan får skickas till Migrationsverket, skriver Andréa Ström.

Foto: POLISEN
DEBATT

DEBATT. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad har inlett ett arbete med att bygga upp ett parallellsamhälle för ungdomar som saknar asylskäl.

Gatan är ingen lämplig miljö för barn och ungdomar att bo på. I stället för att bygga ut stödsystem för unga människor som vistas här illegalt, har vi ett ansvar för att de unga tas om hand och återvänder till sina hemländer.

Antalet gatubarn som bor på Stockholms gator ökar. I juli uppgav polisen att det rör sig om cirka 200 pojkar, vars liv kantas av kriminalitet och droger och som utgör en fara både för sig själva och för andra. Under sommaren har rapporterna om rån och misshandelsfall duggat tätt. Som en följd känner sig allt fler av stadens invånare otrygga.

Gruppen gatubarn är inte homogen, men många kommer från Marocko och har tagit sig till Sverige via flera andra länder. De har fått avslag på sin asylansökan eller har aldrig ens sökt asyl. Mindre än fem procent bedöms ha asylskäl. Många livnär sig på brott och narkotikaanvändningen är utbredd.

Flera är så pass unga att polisen saknar juridiska verktyg för att kunna hålla kvar dem och lagföra dem. Samtidigt riskerar de att utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och människohandel.

Nästan sex miljoner kronor ska det socialdemokratiskt ledda styret avsätta varje år till verksamheter som går stick i stäv med myndighetsbeslut och lagstiftning. Bland annat ska staden tillhandahålla mötesplatser och sociala aktiviteter. Det är att skicka en stark signal om att staden accepterar en ohållbar situation.

Dessutom väcks falska förhoppningar hos dem som har fått avslagsbeslut att det ändå finns en möjlighet att få stanna. Stödsystemen kan verka humana på kort sikt, men är på lång sikt inhumana och förlänger och försvårar ungdomarnas väg till att bygga en framtid i sina egna hemländer.  

För Moderaterna är det självklart att ungdomar under asylprocessen ska få juridiskt och socialt stöd, samt att de som får uppehållstillstånd ska få bästa möjliga hjälp att integreras och att bygga ett nytt liv i Sverige. Men de som får avslag, inte söker asyl eller på andra sätt håller sig utanför asylsystemet behöver återvända hem. Om gränsen mellan det stöd staden ger till de som vistas i Stockholm legalt och illegalt suddas ut försvinner respekten för vårt rättssamhälle och asylsystemet urholkas.

Lösningen på kort sikt är att placera ungdomar som avviker på särskilda låsta boenden till dess att de kan skickas tillbaka hem. Antalet platser på Statens institutionsstyrelse behöver därför öka och processen att kunna placera ungdomar där måste gå snabbare. Notan får skickas till Migrationsverket.

Vi måste också ta fram en nationell strategi och samarbeta med andra städer i Sverige så att alla kommuner agerar likvärdigt för att undvika att ungdomarna flyttar runt mellan kommunerna och fortsätter leva utanför samhället, såväl vad gäller vår lagstiftning som socialt.

Det är dags att ansvarig minister Morgan Johansson (S) agerar. Det räcker inte att prata, vi måste se handling och resultat. Regeringen behöver nu sätta hårdare press på barnens och ungdomarnas hemländer och påskynda arbetet med barnhem i Marocko samt långsiktigt bidra till den sociala utvecklingen där.

Tusentals barn och ungdomar har kommit till Sverige de senaste åren för att söka uppehållstillstånd. Många har asylskäl och kommer att få stanna. Men för de som saknar asylskäl måste fokus fortsatt vara på att de ska kunna återvända tryggt, inte på att bygga ut parallella skuggsamhällen och göra dem till andra klassens medborgare.

Genom ett ordnat mottagande, som följer den lagstiftning vi har, tar vi ansvar för ett fungerande asylsystem, stadens trygghet och ungdomarnas säkerhet. Barn och unga ska aldrig uppmuntras att bo på gatan.


Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden, Stockholms stad (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT. Nej, Björklund – lägg dig inte i utvisningarna

ÄMNEN I ARTIKELN

Gatubarnen i Stockholm

Marocko

Flyktingpolitik