Bottennapp för munskydd mot coronan

Replik från Göran Bengtsson om Sveriges coronastrategi

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den studie som de 27 läkarna och forskarna hänvisar till när de argumenterar för munskydd för hela befolkningen bryter mot en rad vetenskapliga förhållningssätt, skriver debattören.
Foto: Getty
Den studie som de 27 läkarna och forskarna hänvisar till när de argumenterar för munskydd för hela befolkningen bryter mot en rad vetenskapliga förhållningssätt, skriver debattören.

DEBATT

REPLIK. Det där var ett bottennapp. När 27 läkare och forskare pläderar för munskydd för hela befolkningen för att förlösa 70-plussare från fångenskap i coronabelägringen, åberopar man en färsk studie av virusspridning på en frisörsalong i USA.

Det hade kunnat vara ett bra argument för att bära åtminstone ansiktsskydd eller respirator, åtminstone på en frisörsalong, om det inte vore för att studien bryter mot en rad elementära vetenskapliga förhållningssätt och mot essensen av klinisk prövning av fysiska, till exempel munskydd, och kemiska, till exempel vaccin, behandlingar.

Låt mig ge några exempel.

  • Studien saknar kontrollgrupp, i detta fall frisörer och kunder, som inte bar munskydd. Det innebär bland annat, att det inte går att avgöra om frisörer och kunder faktiskt exponerades för tillräckligt stor dos virus för att smittas. Studiens författare noterar själva, att frisörerna klippte sina kunder utan att exponeras ansikte mot ansikte.

  • Studien är inte replikerad, det vill säga det fanns inga andra frisörsalonger i studiematerialet, där oberoende och randomiserade observationer gjordes. Det innebär, att det inte går att beräkna och bedöma osäkerheten i observationerna eller hur sannolikt det är att dra felaktiga slutsatser.

  • Villkoren för studien innehåller tveksamheter. Exempelvis blev de munskyddade frisörerna smittade i hemmet och i pauser på arbetsplatsen, de generellt två vanligaste smittomiljöerna, då skydden åkte av. Det kan tolkas som att munskydd faktiskt ökade risken för exponering för virus. Man kan också förundras över att frisörerna fortsatte arbeta, med munskydd, trots sjukdomssymptom. Överväldigande empiri talar för att symptomatiska personer ska stanna i karantän.

  • Hur en enstaka, i vetenskaplig mening anekdotisk, observation av munskydd i en frisörsalong ska kunna generaliseras till att gälla munskydd för alla överallt, på stranden, gatan, tåget, kören, hemmet, båten, och så vidare framgår varken av studien eller debattartikeln.

För oss 70-plussare känns det betryggande, att ingen av de 27 är rådgivare åt de myndigheter som har ett ansvar för att skydda oss mot coronan.


Göran Bengtsson, professor emeritus i ekologi vid Lunds universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE