Vi har inte bott under en sten – och ser felen

Replik från C om friare hyressättning i nyproduktion

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet har inte duperats av enskilda organisationer. Däremot har sett hyresmarknadens stora brister, följt debatten och tagit intryck av dem som föreslagit förändringar, skriver Ola Johansson.
Centerpartiet har inte duperats av enskilda organisationer. Däremot har sett hyresmarknadens stora brister, följt debatten och tagit intryck av dem som föreslagit förändringar, skriver Ola Johansson.

REPLIK. I landets större kommuner tvingas människor köa i uppemot tio år för ett hyreskontrakt. I delar av Stockholm är kötiden närmare 20 år. Bostadsköerna är orimligt långa. Centerpartiet har sedan länge påpekat detta och krävt reformer.

I och med Januariavtalet fick vi en regering som vare sig blir beroende av V eller SD för att genomföra sin politik. En del av denna är att utreda och lägga förslag om en ny modell med friare hyressättning i nyproduktion.

Centerpartiet har länge pekat på behovet av en friare hyressättning som leder till mer långsiktiga förutsättningar för bostadsbyggande. Förutsättningar som gör att fler hyresrätter blir tillgängliga. Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion syftar till att åstadkomma just detta.

Vi ser också behovet av ett system där priset inte ensidigt sätts av den som bygger. De så kallade presumtionshyrorna som vi har i dag är kostnadsbaserade och tar inte hänsyn till vad hyresgästerna efterfrågar eller är beredda att betala.

Det finns inga skäl att tro att en friare hyressättning kommer att åtgärda bostadsköerna över en natt. De har tillkommit under årtionden med en illa fungerande bostadsmarknad.

Hyresgästföreningen har sedan decennier tillbaks kunnat diktera villkoren för flera regeringar. Och det kommer att ta lång tid att uppnå balans.

Samtidigt krävs också andra reformer som enklare byggregler, ett bättre fungerande förhandlingssystem, skattereformer och mycket annat. Steg för steg måste vi börja åtgärda den svenska bostadsmarknadens brister, annars kommer det bli än värre innan det blir bättre.

Centerpartiet har argumenterat för en friare hyressättning under lång tid. Detta har också lett till att vi blivit en måltavla i debatten, där vi anklagas för att vilja införa marknadshyror. Inte minst har Hyresgästföreningen framfört detta.

Nu riskerar de förlora sin dominerande ställning som i praktiken ger dem ett veto i alla hyresförhandlingar. Deras argumentation och fana bärs nu fram av Scocco, Andersson och Lindberg.

Till skillnad från skribenterna är vi ändå benägna att tro att debattörerna kanske kommit fram till sina slutsatser på egen hand. Vi vet att det är möjligt eftersom även vi landat i våra ståndpunkter efter eget moget övervägande och flera stämmobeslut. Och alltså inte som de tre debattörerna påstår duperats av enskilda organisationer.

Däremot har vi naturligtvis inte bott under en sten. Vi har sett hyresmarknadens stora brister. Vi har följt debatten och tagit intryck av dem som påpekat det och föreslagit förändringar. Och vi har försökt se oss omkring i jämförbara länder efter lösningar som kan tillgodose både en friare hyressättning och högt ställda krav på konsumentskydd.

Den utredning som nu är tillsatt kommer förhoppningsvis ge god vägledning i det fortsatta reformarbetet. Vår förhoppning är nu att den och övriga utredningar ges arbetsro och att debatten framöver kommer att handla om vad de faktiskt föreslagit och inte hypoteser som de vi här tagit del av.


Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE