Debatt

Nu måste de afghanska flyktingarna få stanna

Pierre Schori m.fl.: Läget i landet lär inte förbättras i närtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

USA och andra utländska styrkor har nu lämnat landet efter två årtionden utan att ha skapat fred. Centralregeringen är svag och pressad, talibanerna har tagit kontroll över större delen av landet. Deras religiösa terrorvälde kommer snart att råda i hela Afghanistan, som dessutom är ett av världens fattigaste länder, skriver debattörerna.
USA och andra utländska styrkor har nu lämnat landet efter två årtionden utan att ha skapat fred. Centralregeringen är svag och pressad, talibanerna har tagit kontroll över större delen av landet. Deras religiösa terrorvälde kommer snart att råda i hela Afghanistan, som dessutom är ett av världens fattigaste länder, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Bevilja uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för utvisningar till Afghanistan. Det är den enda humanitära och praktiskt genomförbara lösningen för afghanska flyktingar i Sverige.

Den 16 juli beslutade Migrationsverket om ett tillfälligt verkställighetsstopp för alla utvisningar till Afghanistan med hänvisning till säkerhetsläget där. Den afghanska regeringen tar inte längre emot medborgare som tvångsutvisas dit.

Svenska myndigheter betonar att utvisningsstoppet är tillfälligt då man hoppas att läget i Afghanistan ska förbättras – en verklighetsfrämmande bedömning inom överskådlig tid.

USA och andra utländska styrkor har nu lämnat landet efter två årtionden utan att ha skapat fred. Centralregeringen är svag och pressad, talibanerna har tagit kontroll över större delen av landet. Deras religiösa terrorvälde kommer snart att råda i hela Afghanistan, som dessutom är ett av världens fattigaste länder.

Vi som har arbetat nära de afghanska flyktingar som kom till Sverige 2015 vet att deras situation länge varit allvarlig. De som utvisats till Afghanistan har farit illa och inte lyckats etablera sig i det afghanska samhället. De flesta har åter tvingats på flykt.

Skräcken att tvingas återvända till det våldsutsatta Afghanistan gör många utvisningshotade afghaner håller sig gömda eller flyr vidare till exempelvis Frankrike, där de flesta beviljas asyl på samma asylskäl som ogillats i Sverige.

Det nu införda verkställighetsstoppet gör att ingen behöver hålla sig gömd längre men det upprätthåller utanförskapet. Genom den nya migrationslagstiftningen som gäller från den 20 juli i år ges utrymme för att bevilja uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. Migrationsverket bör snarast utnyttja denna möjlighet.

Flertalet i den berörda gruppen har bott mer än en fjärdedel av sina liv i Sverige och gått i svensk skola, många har bott i svenska familjer. De talar svenska, de har sekulariserats och anpassat sig och de önskar inget hellre än att betala tillbaka vad de fått av Sverige.

Om de får uppehållstillstånd, får de automatiskt även arbetstillstånd, vilket är avgörande, inte bara för den enskilde utan för hela det svenska samhället. Alternativet är fortsatta bidrag, då verkställighetsstoppade får rätt till dagersättning. Risk finns att några utnyttjas i svartjobb eller i värsta fall dras in i kriminalitet.

Några exempel från vår vardag:

  • En papperslös vän är nyutbildad IT-tekniker från gymnasiet, med stora möjligheter att kunna hitta ett varaktigt arbete i Sverige. Han har arbetat under sin tid som asylsökande, ända tills han fick sitt utvisningsbeslut då hans samordningsnummer hos skatteverket slutade gälla. Han riskerar livet om han skulle utvisas, dels på grund av säkerhetsläget men också på grund av att han efter sex år i Sverige har västerniserats och betraktas som avfälling i Afghanistan.
  • En annan ungdom i vårt nätverk är färdigutbildad inom hotell- och restaurangbranschen. Nu när coronarestriktionerna hävs så erbjuds han omedelbart ”svartjobb”. Det vore väl bättre att han kunde börja arbeta legalt, försörja sig själv och betala skatt?
  • Detsamma gäller den gymnasieutbildade svetsaren, de likaledes examinerade undersköterskorna, och den utbildade elektrikern, som vi personligen känner, alla med stående erbjudanden om tillsvidareanställning på heltid - om de bara får arbetstillstånd.
  • Och den bussförare med trafikkort och erfarenhet av att ha kört linjebuss prickfritt i ett och ett halvt år, innan hans tillsvidareanställning blev en behovsanställning på grund av arbetsbrist i spåren av covidpandemin. Hans inkomst uppgick till nästan 30 000 kronor i månaden även när han körde som timanställd.
    Är det bättre att han som sysslolös får 61 kronor per dag av svenska skattebetalare och i bästa fall bor på något boende för hemlösa tills situationen i Afghanistan om kanske 10-20 år förbättras, än att han fortsätter som utbildad, arbetsvillig och uppskattad bussförare, kan bilda familj, köpa bostad och bidra till Sveriges framtid?
  • I vårt nätverk finns också afghanska familjer, där barnen inte känner till något annat land än Sverige. Låt dom få fortsätta sina liv här med uppehållstillstånd och personnummer och allt annat som vi anser vara en självklarhet.

Vi vädjar till politiker och myndigheter att bidra till att ge dessa människor deras människovärde och livslängtan åter, med sömn och trygghet. Migrationsverket kan bevilja uppehålls- och arbetstillstånd så de kan ägna sig åt att tjäna sitt nya fosterland.

Det är dags att ge Sverige möjlighet att använda den eftertraktade arbetskraft som har utbildats här och samtidigt stå upp för humaniteten.


Pierre Schori, tidigare FN-ambassdör och minister för asyl- och migrationsfrågor


Maud Edgren Schori, Fil lic Socialt arbete och Frivilligt familjehem


Nanna Töcksberg Zelano, f d hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige


Madeleine Ströje Wilkens, seminarieledare för Interkulturell Utbildning och tidigare ambassadör i Chile, Argentina och Island


Eivind Nordby, volontär Pingstkyrkans språkcafé i Karlstad, tidigare universitetslektor i datavetenskap


Klara Patzauer, ordförande Världen i Vämland, gymnasielärare ekonomi


Marga Sandström, volontär Världen i Värmland, miljöchef


Malin Edgren, författare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Pierre Schori

LÄS VIDARE

DEBATT: Vår solidaritet avgör nu afghanska kvinnors liv

ÄMNEN I ARTIKELN

Pierre Schori

Afghanistan

Migrationspolitik

Migrationsverket

Migration

Svartjobb

Sverige