Debatt

Så löser vi förorternas problem – steg för steg

C: Stäng dåliga skolor, gör det lättare att starta eget och förbättra boendet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Människor i utsatta områden behöver en dröm och en väg framåt där man vet att inte bara kriminaliteten kämpas ned utan att området lyfter, steg för steg, skriver fem av Centerpartiets talespersoner.
Människor i utsatta områden behöver en dröm och en väg framåt där man vet att inte bara kriminaliteten kämpas ned utan att området lyfter, steg för steg, skriver fem av Centerpartiets talespersoner.

DEBATT

DEBATT. Utvecklingen i Sveriges utsatta områden går att vända. Människor i alla delar av landet har rätt att känna framtidstro och trygghet.

Men utöver en förstärkning av polisen kräver det hårt arbete, och tydliga åtgärder för en bättre skola, fler jobb och ett starkare samhälle.

Sverige är ett av världens rikaste och mest jämställda länder. Ändå är ojämlikheten stor mellan olika delar av landet. Segregation och en allvarlig social klyvning gör att människors möjligheter att lyckas i livet i allt för hög grad påverkas av var de växer upp.

Så kan vi inte ha det i Sverige.

De flesta känner till namnen på de stadsdelar som så ofta nämns i svarta rubriker. Rubriker som talar om brott, otrygghet, utanförskap och arbetslöshet.

Många av områdena listas av polisen som utsatta. Dessa stadsdelar blir välkända, men också ökända.

Människorna där sätts i fack, stigmatiseras och får ännu sämre förutsättningar att komma vidare.

Problemen måste tas på fullaste allvar. Sverige kan inte på 2020-talet låta otrygghet och sociala problem i vissa områden drabba den breda majoritet som lugnt vill gå till jobbet, till småföretaget, som kämpar för sina barns framgångar i skolan och för ett bättre liv.

Vi behöver bryta grogrunden för brottsligheten – utanförskapet – och bekämpa den med samma beslutsamhet.

Viktiga steg har de senaste åren tagits för att förbättra integrationen, och för att ge människor i utsatta områden anledning att känna hopp och framtidstro.

Arbetet för att reformera arbetsrätten och därmed minska tudelningen på arbetsmarknaden fortgår. Införandet av intensivåret för nyanlända leder till bättre språkutbildning, praktikplatser, nystartsjobb och samhällsorientering.

En rad satsningar har gjorts för att sänka företagens kostnader, rädda jobben under pandemin, och stimulera investeringar. Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortgår som en viktig del av den historiska transformation av svensk arbetsmarknad som blev resultatet av Januariavtalet.

I grunden måste polisen och rättsväsendet bli ännu mer närvarande och effektiv i de utsatta områdena. Det måste finnas fler poliser i yttre tjänst som är närvarande på de platser där gängen är och hindrar återrekrytering.

Därför satsar Centerpartiet sju miljarder i vår budget över tre år på att stärka polis och rättsväsende.

Men självklart räcker det inte. Utsatta områden behöver en dröm och en väg framåt där man vet att inte bara kriminaliteten kämpas ned utan att området lyfter, steg för steg.

En skola att lita på

Skolan lägger grunden för framtiden. Alla elever ska ha möjlighet att lyckas. Därför måste vi ställa tydliga och höga krav på huvudmännen, fördela resurser efter behov och inte minst fokusera på det som faktiskt gör skillnad för skolors kvalitet.

Skolor som inte håller måttet ska kunna stängas snabbare. En del i att öka likvärdigheten och minska segregationen är att elever med svårast förutsättningar ska möta de allra skickligaste lärarna.

För studiero och trygghet behöver lärarens ställning stärkas, med bättre möjligheter att agera mot stökiga elever. Det pedagogiska ledarskapet behöver stärkas och rektorer behöver ges ett starkt mandat för att kunna göra anpassningar utifrån skolans och elevernas behov.

Fler behöver kunna studera med stöd efter skoltid och under lov, Skolan ska vara en fristad för de som vill förverkliga små och stora drömmar.

Främja företagande och fler jobb

Det behöver bli enklare att starta företag, billigare att anställa och löna sig mer att arbeta.

Trots att andelen som vill starta eget i utanförskapsområden är högre än i övriga landet, finns där färre företagare.

Alla myndigheter som ger stöd till företag bör erbjuda information på fler språk och lättläst svenska. Det statliga bolaget Almi bör ges i uppdrag att genom uppsökande verksamhet stötta företagare i utanförskapsområden. Vi vill även i högre grad prioritera det statliga riskkapitalet till utanförskapsområden.

Bygg ett starkare samhälle

Alla goda krafter behöver samlas för att skapa ett starkare samhälle, bättre boendemiljöer, en meningsfull fritid för barn och vuxna.

På de platser där man klarat att vända utvecklingen har det varit centralt att samla myndigheter, kommunala verksamheter, näringsliv, kulturliv, idrottsrörelsen, föreningsliv och fastighetsägare.

Genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, skola och polis kan ungdomar fångas upp innan de hamnar i destruktiva miljöer. Fler får tillgång till nätverk som kan stötta till jobb och etablering. Samtidigt kan tydliga signaler sändas om vilka normer och regler som gäller.

Boendet en väg ut ur segregation

Vid sidan av dessa satsningar behövs ett fortsatt arbete för att reparera en segregerad och illa fungerande bostadsmarknad.

Utanförskapsområdena präglas ofta av enformig arkitektur och få möjligheter till en bostadskarriär för den som etablerat sig i Sverige. Områdenas sargade rykte gör att den som etablerat sig på arbetsmarknaden och kan byta boende flyr fältet, trots att de som vuxit upp i någon av dessa stadsdelar ofta känner starkt för sin hembygd.

Genom blandad bebyggelse, stadsutveckling och en mångfald av upplåtelseformer kan grunden för en positiv utveckling stärkas ytterligare.

På område efter område måste vi genom långsiktiga, förebyggande, omsorgsfulla insatser minska utanförskapet.

De människor som bor där har rätt att känna sig både trygga och stolta. Och de behöver själva bli delaktiga i arbetet med att vända utvecklingen och skapa en ljusare framtid.


Alireza Akhondi, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C)
Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson (C)
Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C)
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C)
Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsmarknad

LÄS VIDARE

DEBATT Gängen ska stoppas – men det får inte kosta

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad

Johan Hedin

Centerpartiet

Bostadsmarknad

Otrygghet

Martin Ådahl

Brott