Bilden av Sverige som jämlikt är falsk

Debattörerna: hbtqi-personer diskrimineras och kränks

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bakom bilden av Sverige döljer sig en annan verklighet. En verklighet för hbtqi-personer som är kantad av diskriminering, brott, oro och kränkningar, skriver debattörerna.
Foto: TT
Bakom bilden av Sverige döljer sig en annan verklighet. En verklighet för hbtqi-personer som är kantad av diskriminering, brott, oro och kränkningar, skriver debattörerna.

DEBATT. I Sverige är vi jämlika, inkluderande och öppna. Eller? Bakom bilden av Sverige döljer sig en annan verklighet. En verklighet för hbtqi-personer som är kantad av diskriminering, brott, oro och kränkningar.

West Pride har genomfört en rikstäckande kvantitativ undersökning av hur situationen för hbtqi-personer ser ut i dagens Sverige och resultatet är mycket nedslående. Denna undersökning belyser att än i dag, år 2020, brottas landet med problem gällande jämlikhet och diskriminering.

Det är hög tid att vidta åtgärder och förändra detta. Det minsta vi kan begära är att lagen efterföljs, inte bara för sakens skull utan för en framtid där alla barn och ungdomar ska ha rätt att växa upp i ett Sverige fritt från förtyck och kränkningar.


73 procent av hbtqi-personer får höra nedsättande kommentarer

Sju av tio av Sveriges hbtqi-personer får höra nedsättande kommentarer till vardags. Det förekommer överallt men det är vanligast på stan och på krogen. Tyvärr sker det även flitigt på arbetsplatser och i skolor. Lärare och elever i många skolor som West Pride utbildar vittnar om att vissa elever slänger sig med ord som ”bögjävel” dagligdags.


21 procent av hbtqi-personer har utsatts för brott eller hatbrott

Över 30 procent upplever en rädsla eller oro för att utsättas för någon form av brott eller hatbrott på grund av att de är hbtqi. Därutöver har 21 procent någon gång blivit utsatta för brott eller hatbrott kopplat till hbtqi. I West Prides nätverk pratas det ofta om att speciellt homosexuella män känner sig otrygga på stan. Exempelvis berättar många att de aldrig åker kollektivtrafik hem efter en utekväll då risken för att misshandlas är överhängande.


39 procent av hbtqi-personer blir diskriminerade

Nästan 40 procent av hbtqi-personer i Sverige vittnar om att de utsätts för diskriminering. 76 procent av allmänheten i stort upplever att hbtqi-personer diskrimineras, vilket är ytterligare ett tecken på hur vanligt och vedertaget detta är.


32 procent av hbtqi-personer känner sig inte bekväma med att vara öppna på arbetsplatsen

Fyra av tio hbtqi-personer upplever att deras arbetsgivare inte arbetar aktivt med frågor som syftar till att minska diskriminering. Detta trots att det 1 januari 2017 blev lag på att arbetsgivare och skolor ska genomföra aktiva åtgärder för att motverka alla diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringslagstiftningen lyfter tydligt arbetsgivarens skyldighet att både förebygga och motverka diskriminering. Undersökningen visar på brister hos majoriteten av arbetsgivare i Sverige. Nio av tio av allmänheten vittnar om att de inte fått eller att det inte vet om de fått hbtqi-utbildning på sin arbetsplats.

Det är inte konstigt att inte 32 procent av hbtqi-personer känner sig bekväma med att vara öppna på sina arbetsplatser när så många upplever att arbetsklimatet inte är inkluderande.


24 procent av studerande hbtqi-personer blir diskriminerade

En fjärdedel av studerande hbtqi-personer som är 15 år eller äldre upplever att de diskrimineras i skolan och 35 procent känner sig obekväma med att vara öppna i skolan. Nästan sju av tio vittnar om att det inte finns eller att de inte vet om det finns någon uttalad policy för att motverka diskriminering av hbtqi-personer.

Tråkigt nog är det alltför många skolor som inte följer läroplanen när det kommer till hbtqi- kunskap, bemötande och likabehandling. Skolinspektionens egen granskning i rapporten, Sex- och samlevnadsundervisning från 2018, visar att ”det finns stora brister i undervisningen om normer och hbtq och det saknas ofta möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer”.


hbtqi-kunskap ska vara obligatoriskt på arbetsplatser och i skolor

Genom kunskap ökar förståelsen av vad normer och normkritik samt vad minoritetsstress innebär. Kunskapen om att bemöta andra på ett fördomsfritt sätt och att använda ett inkluderande språk gör stor skillnad för hbtqi-personers inkludering och levnadssituation.

West Pride utbildar offentliga och privata verksamheter, samt elever och lärare i skolor året om med en vision av en värld fri från fördomar och diskriminering.


Kunskap leder till öppenhet

Gång på gång har det visats att kunskap och upplysning leder till ökad öppenhet och förståelse, men ändå görs det på tok för lite av politiker, på arbetsplatser och i skolor. Om inte skolan drar sitt strå till stacken för att cementera alla människors lika värde, hur ska det då gå med utvecklingen av ett fritt och tryggt samhälle?

West Pride kräver därför att alla arbetsgivare och skolor ska visa på aktiva åtgärder som diskrimineringslagen från 2017 kräver för att slippa vite. Gör hbtqi-kunskap obligatoriskt på alla arbetsplatser och i alla skolor nu! För bilden av Sverige är bra mycket bättre än verkligheten.


Tasso Stafilidis, ordförande West Pride
Alexandra Ward-Slotte, vice ordförande West Pride
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE