Alla elever kan inte gå i en vanlig klass

Debattören: Vi behöver fler mindre resursklasser för barn med särskilda stödbehov – inte färre

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige är i dag nästan ensamt i världen om att pressa in alla elever i samma mall.Alla ska gå i samma klass. Alla ska lära sig i samma takt. Alla ska lära sig på samma tid, skriver Lotta Edholm.
Foto: THINKSTOCK
Sverige är i dag nästan ensamt i världen om att pressa in alla elever i samma mall.Alla ska gå i samma klass. Alla ska lära sig i samma takt. Alla ska lära sig på samma tid, skriver Lotta Edholm.

DEBATT

DEBATT. I dag förvägras många elever det stöd just de behöver för att gå ut skolan med tillräckliga kunskaper – trots att kunskapen om hur de kan klara skolan faktiskt finns.

Vi liberaler ser ett systemfel i dagens skola där elever med stora stödbehov lämnas efter. Alla barn har rätt till kunskap och vi måste och förändra skolan så att alla barn får den hjälp som just de behöver.

Jag får många brev från föräldrar som berättar om hur det är att varje dag kämpa för en fungerande skolgång för sitt barn. Det här är en mammas berättelse:

Jag är mamma till en pojke med autism. När han var sju år blev han sjukskriven med utmattningssyndrom och blev en så kallad hemmasittare”.

En sjuåring (!) som mår så dåligt att han blir sjukskriven, och som slutar gå till skolan. Det är helt oacceptabelt.

Men den här eleven är tyvärr inte ensam. Alldeles för många elever går miste om en fungerande skolgång i Sverige i dag. Det gör ont att höra berättelserna. Svensk skola måste förändras.

Sverige är i dag nästan ensamt i världen om att pressa in alla elever i samma mall.

Alla ska gå i samma klass. Alla ska lära sig i samma takt. Alla ska lära sig på samma tid.

Men det fungerar inte för alla. Var sjätte elev klarar i dag inte grundskolan. Många av dem skulle ha behövt extra stöd för att klara skolan.

Vi måste ha en starkare elevhälsa i Sverige, där elever som mår dåligt faktiskt får hjälp.

Det är extra viktigt för att skapa trygghet för elever som har stora stödbehov. För allt fler unga mår dåligt i Sverige: den psykiska ohälsan bland barn mellan tio och 17 år har ökat med över 150 procent på tio år. Bland annat handlar det om depression och ångest.

Detta har många orsaker, men ett tungt samband finns också i skolan. För många elever kan alltför vaga förväntningar i skolan, och för stökiga klassrum där mobiler ständigt surrar och där lärarna inte hinner hålla ordning, vara en del i det som skapar stress och ohälsa.

Barn med till exempel svåra koncentrationssvårigheter är ofta extra känsliga. För en del kan en skolmiljö med många klasskompisar, och ett ledarskap som i hög grad bygger på att man själv måste ta ansvar för vad man ska göra och när, bli helt ohållbar.

Trots att lärarna försöker individanpassa undervisningen, har de en omöjlig uppgift. En lärare kan inte vara överallt.

Vi liberaler vill skapa fler mindre resursklasser för elever med särskilda stödbehov. Det ska vara mindre grupper med ett högspecialiserat stöd baserat på de behov man har, som till exempel stora koncentrationssvårigheter.

Skolinspektionen har i en rapport visat att barn med stora stödbehov som får gå i sådana grupper har högre skolnärvaro, högre betyg och att de klarar skolan i högre grad, än om elever med samma behov får gå kvar i helklass.

Ändå fanns det så sent som förra året planer på att lägga ner nästan alla sådana klasser i Stockholm. Nedläggningen stoppades efter det att vi liberaler slagit larm. Vi vill i stället ha tre gånger så många resursklasser, bara i Stockholm. De ska bli fler, inte läggas ned.

För att detta ska vara möjligt över hela Sverige behövs fler speciallärare – de lärare som är specialutbildade inom till exempel inlärningssvårigheter.

Socialdemokraterna la ner utbildningen till speciallärare på 1990-talet, och trots att vi liberaler öppnade upp den igen saknas 18 årskullar. Platserna på utbildningen behöver bli fler.

Jag vill inte att föräldrar i framtiden ska behöva vädja hos politiker om en fungerande skolgång för deras barn, som mamman jag citerade ovan har gjort.

Jag vill att alla barn ska få det stöd de behöver. Vi ska skapa en skola där alla barn får den kunskap de har rätt till.


Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholm och biträdande skolpolitisk talesperson för Liberalerna (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE