Är det bara idrott som är värd att få krisstöd?

Scoutledare: Regeringen sitter knät på Riksidrottsförbundet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringens företrädare nämner aldrig någon annan barn- och ungdomsverksamhet på sina många presskonferenser. Allting handlar om idrott, barnperspektivet saknas helt. Socialdemokratin, och hela den nationella politiken, sitter sedan länge i knät på Riksidrottsförbundet, skriver Helena Paues och Johan Strid.
Foto: GETTY, Emma Berggren
Regeringens företrädare nämner aldrig någon annan barn- och ungdomsverksamhet på sina många presskonferenser. Allting handlar om idrott, barnperspektivet saknas helt. Socialdemokratin, och hela den nationella politiken, sitter sedan länge i knät på Riksidrottsförbundet, skriver Helena Paues och Johan Strid.

DEBATT

DEBATT. Världen har nu levt med pandemi i över ett år. Barn och unga får betala ett högt pris, även i Sverige. Pandemin har skapat en situation där många barn i större utsträckning saknar skyddsfaktorer, upplever att de mår dåligt samt upplever mer våld och konflikter i hemmet. 

Budskapet har varit tydligt från Folkhälsomyndigheten: Fritidsaktiviteter har aldrig varit viktigare än detta år. Barn- och ungdomsverksamheten kan och ska var öppen i säkra former.

Och det är många verksamheter som har ställt om. Som har erbjudit verksamhet på andra sätt och andra former. Scouterna har i fler avseenden haft lättare att ställa om än många andra verksamheter. Vi som scoutledare har helt enkelt mött våra scouter utomhus, digitalt, med avstånd och i mindre grupper. Vi har levt våra värderingar, följt rekommendationerna och varit konstruktiva.

Samtidigt ser vi hur idrottens högsta företrädare oavbrutet klagar över sakernas tillstånd och förlorade intäkter. Och att regeringen hörsammar detta. Sammanlagt har idrottens 3 miljoner medlemmar under pandemiåret fått närmare 3 miljarder kronor. Och ska vi tolka regeringens företrädare rätt kan det komma ännu mer.

Scouterna, med 75 000 medlemmar, har fått 4,3 miljoner kronor och inga besked om att det kan komma mer. Idrotten har fått cirka 920 kronor per medlem. Scouterna har fått 57 kronor per medlem. 

Regeringens agerade har också blivit normerande för kommuner. I Stockholm har flaggas just nu förändringar av hyresbidraget för föreningar som kommer leda till att scoutkårer kan behöva säga upp lokaler eller fyrdubbla medlemsavgifterna. Samtidigt meddelar den styrande majoriteten att idrottsföreningars lokalhyra nollas.

Scouterna bedriver samma verksamhet men med mindre medel. Aktiviteter där vi får in våra större intäkter har inte kunnat genomföras. Aktiviteter som för många scoutkårer är grundplåten till inköp av material och utrustning men framförallt medel för att hålla medlemsavgifter ner så att så många som möjligt ska kunna ägna sig åt scouting.

Till detta kommer kostnader för inställda eller uppskjutna läger.

Regeringens företrädare nämner aldrig någon annan barn- och ungdomsverksamhet på sina många presskonferenser. Allting handlar om idrott, barnperspektivet saknas helt. Socialdemokratin, och hela den nationella politiken, sitter sedan länge i knät på Riksidrottsförbundet.

Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att regeringen menar att idrottens verksamhet är viktigare än annan fritidsverksamhet. Att idrott är bättre och viktigare än annan barn- och ungdomsverksamhet. Tyvärr är det inte nyheter för oss. Vi har sett hur denna sneda prioritering skett under lång tid.

För oss framstår det som djupt orättvist och inte värdigt ett land som Sverige som står för demokrati och lika värde. I ett land som menar sig vara ett föregångsland när det handlar om barnperspektiv.

Så här kan det inte fortgå. Det kan inte vara så att politiken utan eftertanke prioriterar den den grupp av män som skriker. All barn- och ungdomsverksamhet måste tillmäts samma värde. Oavsett om man väljer fotboll, scouter, schack eller att sjunga i kör.

Regeringen måste se till att förutsättningarna är jämlika, att det är barnets intresse och behov som styr. Inte de vuxna män som skriker högst.


Helena Paues, scoutledare Kärrtorps scoutkår, fd pressekreterare till idrottsminister Gabriel Wikström (S)
Johan Strid, scoutledare Mälarhöjdens scoutkår, fd generalsekreterare Parasport Sverige, fd politiskt sakkunnig till idrottsminister Ulrica Messing (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE