Vi går inte med i Nato utan folkomröstning

Slutreplik från SD om att öppna för en Natooption

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD:s budskap är och förblir tydligt: Vi kommer inte att gå med i Nato utan att detta först förankras hos det svenska folket genom en folkomröstning. Därtill kommer en sådan folkomröstning inte att initieras utan att det samtidigt sker i Finland, skriver Roger Richthoff.
SD:s budskap är och förblir tydligt: Vi kommer inte att gå med i Nato utan att detta först förankras hos det svenska folket genom en folkomröstning. Därtill kommer en sådan folkomröstning inte att initieras utan att det samtidigt sker i Finland, skriver Roger Richthoff.

DEBATT

SLUTREPLIK. Regeringen har gång efter annan lämnat otydliga och motsägelsefulla besked om finansieringen av försvaret. Ett gemensamt agerande från en ansvarstagande opposition är därmed påkallat och högst angeläget.

En av anledningarna är att hålla klåfingriga extremistpartier som MP, med sitt fyraprocentiga väljarstöd, borta från att själva kunna påverka svensk säkerhet genom sin oproportionerliga maktposition i regeringen. Vi tycks ha trampat på en öm tå genom att ha agerat på våra mandat och därmed i någon bemärkelse kört över regeringen, där MP ingår.

Genom att öppna för en Natooption tillsammans med en samlad majoritet i Sveriges riksdag så låser vi en ihållande, säker och förutsägbar finansiering för försvaret. Därmed bidrar vi till den kontinuitet som MP påstår sig värna.

Det är tack vare Sverigedemokraternas ständiga påtryckningar under våra år i riksdagen som Sverige tagit steg i rätt riktning vad gäller det svenska försvaret.

Att en harmonisering med Finland skulle leda till sämre möjligheter för samarbete är ett löjeväckande argument som vädras i brist på annat. Det råder inga tvivel om att vår samverkan med grannlandet i öst bara kan gynnas av att vi agerar under samma premisser och förutsättningar.

Vårt budskap är och förblir tydligt: Vi kommer inte att gå med i Nato utan att detta först förankras hos det svenska folket genom en folkomröstning. Därtill kommer en sådan folkomröstning inte att initieras utan att det samtidigt sker i Finland.

Vi kommer därmed, om behovet är trängande, enbart att agera i samförstånd och i samstämmighet med Finland som likt oss kräver en förankring genom en folkomröstning. När bägge folken har sagt sitt, och kompassen pekar åt samma håll, bara då är det aktuellt att agera på optionen.

Vi har genom vårt ställningstagande inte bara säkrat en ihållande finansiering, eftersom Sverige nu måste leva upp till de två procent av BNP som krävs, utan också tagit ett avgörande steg i riktningen mot ett försvarsförbund med Finland.


Roger Richthoff, försvarspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE