Alla asylsökande ska inte få välja var de bor

Moderaterna: Ebo bidrar till segregation – avskaffa lagen nu

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fördelningen av nyanlända mellan kommuner styrs av exempelvis jobbläget och kommunens befolkningsstorlek. Här behöver fler faktorer vägas in. Vi menar att lagen också ska ta hänsyn till bostadssituationen i kommunen, skriver Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (M).
Foto: Jerker Ivarsson
Fördelningen av nyanlända mellan kommuner styrs av exempelvis jobbläget och kommunens befolkningsstorlek. Här behöver fler faktorer vägas in. Vi menar att lagen också ska ta hänsyn till bostadssituationen i kommunen, skriver Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (M).

DEBATT

DEBATT. Utanförskap och gängvåld breder ut sig i vårt land. Utvecklingen måste vändas. Moderaterna föreslår nu skarpa åtgärder för att bryta segregationen. Vi vill avskaffa ebo och öka drivkrafterna till jobb och egen försörjning för den som är ny i Sverige.

Integrationskrisen är ett faktum. Arbetslösheten bland invandrare är fyra gånger så hög som för personer födda i Sverige. I utsatta områden finns skolor där inte ens hälften av eleverna uppnår behörighet till gymnasiet. Det grova våldet breder ut sig, inte minst i Malmö. Den gångna helgen var särskilt mörk.

Om vi inte tar itu med integrationskrisen här och nu, kommer problemen att bli värre. Sverige och Skåne behöver en integrationspolitik som ställer tydliga krav på den som är ny i vårt land – och som uppmuntrar till flit och företagsamhet. Men det räcker inte.

För att integrationspolitiken ska fungera, måste den kopplas ihop med en stram invandringspolitik. Därför har Moderaterna satt upp ett volymmål för att minska Sveriges asylmottagande.

Vårt mål är att mottagandet ska minska till mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år. Det är en betydligt lägre nivå än dagens cirka 21 000 asylsökande per år. Då blir det också möjligt att korta ner väntetiderna till beslut, till högst sex månader i stället för att asylsökande som i dag ska behöva vänta i flera år.

Samtidigt behövs krafttag för att lösa integrationskrisen. Därför föreslår Moderaterna i dag skarpa åtgärder för att bryta segregationen.

 

Boendesegregationen gör det svårare för den som är ny i Sverige att bli en del av det svenska samhället – att lära sig språket, skaffa ett jobb och förstå hur Sverige fungerar.

Den första åtgärden bör vara att avskaffa systemet med ebo.

I dag kan asylsökande välja att bo i så kallat eget boende (ebo), till exempel hos släkt eller vänner, medan de väntar på Migrationsverkets beslut. På riksnivå är det runt hälften av alla asylsökande som väljer ebo. Men i Malmö är siffran högre: nästan nio av tio asylsökande i staden bor ebo. Vad gäller Kristianstad bor sju av tio asylsökande i ebo.

Experter pekar på att systemet med ebo förstärker segregationen. Moderaterna föreslår därför att enbart asylsökande som har inkomst från ett jobb ska kunna välja ebo. Övriga asylsökande ska bo på boenden som Migrationsverket tillhandahåller.

Den här modellen uppmuntrar till arbete och flit. Samtidigt underlättar den återvändande för de asylsökande som får nej på sin ansökan och minskar risken att de försvinner ut i skuggsamhället.

Den andra åtgärden bör vara att förändra anvisningslagen, alltså den lag som anger att alla Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända.

Fördelningen av nyanlända mellan kommuner styrs av exempelvis jobbläget och kommunens befolkningsstorlek. Här behöver fler faktorer vägas in. Vi menar att lagen också ska ta hänsyn till bostadssituationen i kommunen.

Förra året anvisades cirka 155 nyanlända till Malmö. Om bostadssituationen vägs in vid fördelningen, så som Moderaterna föreslår, skulle konsekvensen bli att färre nyanlända anvisas till Malmö.

De kommuner som tar emot nyanlända, i enlighet med anvisningslagen, har i dag olika regler för hur länge boende ska erbjudas. Den rödgröna regeringen har förespråkat att boendet ska vara långvarigt eller till och med permanent. Det skapar helt fel bild av vad den som är ny i Sverige kan förvänta sig.

Här behövs tydliga krav på motprestation. Moderaterna föreslår en nationell modell med etableringsboende i max två år.

Samtidigt ska den nyanlända delta aktivt i etableringsinsatser, för att kunna arbeta eller studera. Den som inte deltar måste i stället ordna boende på egen hand. Kommunens politiska styre ska alltså inte avgöra vilka krav som ställs – eller inte ställs – för att få boende.

Moderaterna har stakat ut en tydlig riktning för såväl invandrings- som integrationspolitiken. Vi är beredda att göra vad som krävs för att bryta segregationen och återupprätta samhällskontraktet. Vi vill se till att Sverige når sin fulla potential. Frågan är om regeringen har samma ambition.


Tobias Billström, Gruppledare i riksdagen (M)
Maria Malmer Stenergard, Migrationspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE