Glöm inte barnen i coronakrisens spår

Polisförbundet: Barn riskerar hamna i grov kriminalitet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med fler utsatta barn som söker sammanhang utanför sin familj ser vi nu en risk för att fler barn hamnar i destruktiva miljöer och i värsta fall till och med i grov kriminalitet. Därför måste samhället mobilisera, skriver Lena Nitz, polisförbundets ordförande.
Foto: GETTY
Med fler utsatta barn som söker sammanhang utanför sin familj ser vi nu en risk för att fler barn hamnar i destruktiva miljöer och i värsta fall till och med i grov kriminalitet. Därför måste samhället mobilisera, skriver Lena Nitz, polisförbundets ordförande.

DEBATT

DEBATT. När resurserna är knappa stryker det brottsförebyggande arbetet på foten. Men i coronakrisens spår får samhället inte tappa de barn som riskerar att hamna i kriminalitet.

Restriktionerna för att förhindra spridningen av covid-19 har lett till att flera former av brottslighet har minskat kraftigt. Samtidigt vet vi att relationsvåldet ökar i tider då mer tid tillbringas i hemmen.

Problemen riskerar att förvärras ju mer ekonomin bromsar in och ju fler som förlorar jobben. Det finns stor risk för såväl en ökad psykisk ohälsa som för missbruk, och antalet dysfunktionella familjer där barn far illa riskerar att öka.

Situationen ger stor anledning till oro då vi vet att samhället redan hamnat på efterkälken när det gäller att ge barn och unga det stöd de behöver. Det ser vi bland annat i siffror som visar att kriminaliteten sjunkit allt lägre ner i åldrarna.

Ökningen av minderåriga som begår brott har i vissa regioner fördubblats och vi vet att barn så små som åtta år rånar andra barn. Vi vet också att kriminella nätverk som ägnar sig åt dödsskjutningar och narkotikahandel rekryterar barn som kurirer.

De här nätverkens verksamhet har inte stannat upp. Mitt under pågående coronautbrott har deras dödliga skjutvapenuppgörelser fortsatt. Med fler utsatta barn som söker sammanhang utanför sin familj ser vi nu en risk för att fler barn hamnar i destruktiva miljöer och i värsta fall till och med i grov kriminalitet. Därför måste samhället mobilisera, vilket såväl rikspolischef som regeringsföreträdare redan tidigare gett uttryck för.

För att få bollen i rullning har jag kallat mina fackliga kollegor inom LO-, TCO- och Saco-förbunden till samling för att med gemensamma krafter inventera vad vi – som representanter för de yrkesgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med barn i riskzonen – kan göra för att bromsa en negativ utveckling.

Sveriges fackförbund har alltid varit en konstruktiv kraft och tillsammans, med alla våra medlemmars kunskaper i ryggen, är jag övertygad om att vi kan hitta lösningar även på den här samhällsutmaningen. Vår fackliga samling blir startskottet för ett långsiktigt arbete där vi kommer att ha det brottsförebyggande arbetet i fokus för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet och gängbrottslighet.

Om samhället i högre utsträckning riktar fokus mot de brottsförebyggande åtgärderna – och effektiviserar dem – kan det på sikt medföra stora samhällsbesparingar i form av minskad brottslighet och minskade kostnader för rättsväsendet.

Men ett välfungerande brottsförebyggande arbete besparar inte bara samhället utgifter. Viktigast av allt är att det besparar oss alla olika former av lidande.

Eftersom det brottsförebyggande arbetet ofta är det som stryker på foten när resurserna är knappa vill jag uppmana politiker och beslutsfattare att inte glömma bort barnen i coronakrisens spår. I skuggan av covid-19 får samhället inte tappa de som riskerar att hamna i kriminalitet. Det är med den starka tron att vi tillsammans kan göra skillnad som jag nu kallar till facklig samling.


Lena Nitz, polisförbundets ordförande


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad: