Vi möter populismen med mer feminism

Jämställdhetsministern: 179 miljoner – en historisk satsning för jämställdhet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen gör nu, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, historiska satsningar för att stärka jämställdhet, främja hbtq-personers rättigheter och motverka rasism, skriver Åsa Lindhagen.
Foto: Jean-Pierre Zeito, GETTY
Regeringen gör nu, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, historiska satsningar för att stärka jämställdhet, främja hbtq-personers rättigheter och motverka rasism, skriver Åsa Lindhagen.

DEBATT. Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämställda och öppna länder. Det ska vi vara stolta över. Framstegen har dock varit långt ifrån självklara. Det har krävts modiga förkämpar från kvinno- och människorättsrörelsen som har drivit kampen framåt och politiker som har lyssnat och vågat fatta beslut.

Men inga framsteg kan tas för givna, allra minst i de tider vi lever i nu.

Unga hbtq-personer har en sämre psykisk hälsa än andra och utsätts i högre grad än andra unga för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Sedan millennieskiftet har omkring 300 kvinnor mördats av sin man, exman eller pojkvän. Fler än 100 000 unga människor lever också under ett hedersförtryck med alltifrån begränsningar av klädsel och yrkesval till utsatthet för könsstympning, tvångsgifte och ytterst hedersmord.

Detta är samhällsproblem som vi politiker behöver ta på allvar.

Vi ser också en hårdnande samhällsdebatt i Sverige som är mycket oroande. Det pågår en normalisering av en aggressiv retorik som ytterst hotar de demokratiska värderingar som generationer av svenskar kämpat för och försvarat.

Säkerhetspolisen har nyligen varnat för växande främlingsfientliga och radikalnationalistiska krafter. Via trollfabriker på nätet sprids kvinnofientliga och hbtq-fientliga idéer och hat mot bland andra afrosvenskar, judar, muslimer, romer och samer. Människor tenderar att utmålas som problem och inte sällan är det de redan utsatta som hamnar i skottgluggen.

Detta är inte tider att vara naiv. Vi måste stå emot de högerpopulistiska vindar som drar genom Sverige och världen och som hotar jämställdheten och mänskliga rättigheter.

Därför gör nu regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, historiska satsningar för att stärka jämställdhet, främja hbtq-personers rättigheter och motverka rasism.

  1. Alla människor ska vara trygga i sina hem. Vi satsar därför 155 miljoner kronor på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck nästa år. Kvinno- och tjejjourerna får möjlighet till långsiktig finansiering och 100 miljoner kronor i statsbidrag. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck förstärks med 45 miljoner kronor och vi skjuter till 10 miljoner kronor till arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

  2. Hbtq-personer ska kunna leva ett liv i frihet, där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Regeringen stärker därför arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och tillför 14 miljoner kronor 2020 och ytterligare 10 miljoner kronor 2021. En handlingsplan för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, som ska komplettera andra insatser och kraftsamla arbetet framöver, tas fram. Handlingsplanen kommer att fokusera på aktuella utmaningar och konkreta åtgärder.

  3. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Därför tillförs permanenta medel om 10 miljoner kronor per år för att motverka rasismen. Det krävs en ökad kunskap och medvetenhet för att kunna bemöta och hantera rasismens grogrunder. Hatbrotten ska förebyggas och bekämpas. Brottsoffren ska uppleva att samhället tar brotten – och offrens utsatthet – på stort allvar.

När konservativa krafter vill trycka tillbaka jämställdheten och mänskliga rättigheter måste vi gå längre.

Vi behöver mer feminism och antirasism, inte mindre.

Vi behöver en politik som stärker mänskliga rättigheter och bekämpar hatet. Riktningen för världens första feministiska regering är tydlig: Sverige ska vara ett öppet och jämställt land där alla kan leva sina liv i frihet.


Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE