Nu försvinner ungdomars jobb

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Slopad ungdomsrabatt drabbar unga – och företag med tillväxtpotential

Finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på dagens presskonferens, där de bland annat aviserade att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas i två steg, med start den 1 augusti i år.
Finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på dagens presskonferens, där de bland annat aviserade att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas i två steg, med start den 1 augusti i år.

22 procent av ungdomarna under 25 år är arbetslösa i Sverige. Ungdomsarbetslösheten är dyr och ett slöseri av unga människors kraft och den hindrar unga från att ta klivet in i vuxenlivet. Samhället behöver system som bidrar till att fler unga får jobb, och utgångspunkten för detta måste vara företagens behov och utmaningar.

En nackdel med att anställa ungdomar är att de ofta saknar arbetslivserfarenhet, rutiner och kunskap om arbetsuppgifterna. Det kan vara kostsamt och tidsödande att lära upp unga till att bli självgående medarbetare.

Ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften blev en kompensation för det extra arbete som en anställning av en oerfaren person medför. Rabatten har lett till minst 20 000 nya jobb för ungdomar.

Att regeringen Löfven nu aviserar ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften ska avvecklas kan därför få förödande effekter. När rabatten är borta kommer många ungdomsjobb att försvinna.

Det visar bland annat en ny undersökning* av företagare inom jord, skog och trädgård.

80 procent av företagen menar att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften påverkat deras vilja att anställa ungdomar.

56 procent av företagen anger att de ökade arbetskraftskostnaderna skulle innebära att de hellre anställer äldre än unga framöver.

24 procent av de tillfrågade menar att en slopad ungdomsrabatt innebär att de tackar nej till uppdrag och låter bli att utveckla verksamheten.

Jobben på hotellen, restaurangerna, i skidbacken, på åkern, i skogen, i stallarna och växthusen finns från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Jobben finns alltså på orter där arbetslösheten är hög, och ungdomsarbetslösheten är ännu högre. Ofta är jobben mindre kvalificerade, och en perfekt första kontakt med arbetslivet.

Besöksnäringen har under 2014 genererat 5 000 nya heltidsjobb, detta i en tid då konjunkturen var svag. En stor del av de nyanställda har varit unga och/eller utlandsfödda. Det gröna näringslivet har en potential att växa och utvecklas, om rätt förutsättningar ges. Även om företag inom besöksnäringen och det gröna näringslivet har god potential, är marginalerna i branscherna ofta knappa. Därför är ungdomsrabatten avgörande för att företagen ska våga satsa och anställa. Ovissheten leder exempelvis att det kan bli färre sommarjobb för unga redan i sommar.

Med en ungdomsarbetslöshet på 22 procent ligger Sverige strax under snittet på arbetslösheten i Europa, trots att landets ekonomi är stark. En avveckling av ungdomsrabatten gör det dyrare att anställa unga. De största förlorarna blir de unga – men också alla de företag med potential att växa.

Eva Östling,

vd, Visita

Helena Jonsson,

ordförande, LRF

Katarina Novák,

vd, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

* Undersökningen genomfördes bland SLA:s medlemmar, 825 företagare av 3709 har svarat, vilket utgör 22 procent av de tillfrågade.

Publicerad: